Ventilshaftdichtung Kubota - Kubota : B1-10, B1-14, B1-15, B1-16, B1-17, B40, B1200, B1400, B1402, B1550, B1702, B1750, B2150, B5000, B5001, B5200, B6001, B6100, B7001, B7100, B8200, B9200, XB1 Zen-Noh : ZB1200, ZB1400, ZB1402, ZB1702, ZB5000, ZB5001, ZB6001, ZB7001, ZB7100

OE - Z500 D650 D750 D850 D950 Motoren

Verfügbar in UNSEREM Lager

Referenz 15261-13150
0.03 kg

Weitere Informationen

Produkt typ Motorblock
Model Kubota B1-10, B1-14, B1-15, B1-16, B1-17, B1200, B1400, B1402, B1550, B1702, B1750, B2150, B40, B5000, B5001, B5200, B6001, B6100, B7001, B7100, B8200, B9200, XB-1
Model Zen-Noh ZB1200, ZB1400, ZB1402, ZB1702, ZB5000, ZB5001, ZB6001, ZB7001, ZB7100

Marken / Modelle